Colofon

Hoofdredactie:

Peter Leemeijer en Peter Roeffen

Redactie:

Christine Westerveld (fotograaf)

Ton van der Tas (Prenten van weleer)

Sofie Marie van den Berg (verslaggever/redacteur/ illustratrice)

Bert van Galen (verslaggever/redacteur)

Anton Jurry (redacteur)

Fred Horst (redacteur)

Laura Hendrick (verslaggever/redacteur)

Peter Schuite (verslaggever/redacteur)

___________________________________________________________

Tips aan de redactie zijn altijd welkom en kunnen tot een artikel of andere bijdrage leiden.

Redactionele bijdragen worden getoetst op bruikbaarheid. Hierbij wordt uiteraard gelet op kwaliteit (vorm en inhoud) en gekeken of de bijdrage een aanvulling vormt op het overige (nieuws)aanbod. Het insturen van kopij/foto/video betekent niet automatisch dat deze worden geplaatst. Zie ook onze Do’s & Don’ts.

Email:

Info@inzuid.amsterdam

redactie@inzuid.amsterdam

adverteren@inzuid.amsterdam