Pop-up paviljoen Rijksmuseum ook dit jaar weer samen met Zwarte Cross