Albert Cuypgarage (Boerenwetering): mooi maar leeg