N/Z-lijn 22 juli in gebruik (4): lijn 16 geslachtofferd