Spinozalyceum met dependance in Uiterwaardenstraat

Het Spinoza Lyceum neemt vanaf augustus 2016 het leegstaande schoolgebouw in de Uiterwaardenstraat tijdelijk in gebruik.  Tijdens een bewonersbijeenkomst die eind juni  plaatsvond waren er geen zwaarwegende tegenargumenten. De school zal zich bedienen van de naam Spinoza20first. De […]

Fietspaden voor Van Woustraat en De Lairessestraat

De drukke Van Woustraat krijgt een herinrichting. Na jaren van gesteggel lijkt het stadsdeel ervoor te willen kiezen om meer ruimte te geven aan fietsers. Tussen de Stadhouderskade en de Tolstraat komt er een fietspad. Ook twee […]

Zomerbuurthuis in voormalig speeltuinhuisje HdK

Onder aanvoering van ‘kwartiermaker’ Thijs van der Wal zijn buurtbewoners en andere partijen hard bezig met het samenstellen van een zomerprogramma in het monumentale huisje aan het Henrick de Keijserplein 45, in De Pijp. Vrijdag j.l. was […]

Verkeershinder kruispunten Ferdinand Bolstraat blijft tot medio september 

Er wordt de komende maanden flink gewerkt aan de kruispunten van de Ferdinand Bolstraat. Eerst is het kruispunt met de Ceintuurbaan aan de beurt. Na ongeveer twee maanden verplaatsen de werkzaamheden zich naar het kruispunt met de Albert […]

Kleine coöperatie troeft grote verhuurders af met zonnepanelen Harmoniehof

In de Harmoniehof worden 960 zonnepanelen op daken geplaatst van huurwoningen, in bezit van de coöperatieve woningvereniging De Samenwerking.  Grotere verhuurders zijn nog niet zover, maar geven wel aan dat ze plannen voor schonere stroom ontwikkelen. In 2020 moeten in Amsterdam […]