In gebiedsplannen Zuid veel aandacht voor levendigheid, veiligheid en voorzieningen

Eind december heeft stadsdeel Zuid de gebiedsplannen voor de drie grote zones van Zuid vastgesteld. In de drie gebiedsplannen staat leefbaarheid centraal. Voor Oud-Zuid ligt de focus meer op overlastbestrijding en […]